Giza eskubideen gobernantza - Globernance - Globernance

Giza eskubideen gobernantza

Giza eskubideen gobernantzak ikertzen du herrialdeetan zein arrazoi dagoen giza eskubideak maila txikiagoan edo handiagoan errespetatzeko. Perspektiba multidisziplinario batetik proiektu bat sortzen ari da, giza eskubideen efektibotasuna neurtzeko tresna bat garatuko duena; horrek lagunduko du finkatzen noiz ematen diren baldintzak Estatu batean ezarri ahal izateko giza eskubide sistema. Lau irizpide ikertzen eta kuantifikatzen dira: 1. Estatuaren indarkeria zilegiaren monopolioa. 2. Subiranotasun fiskala. 3. Legearen eta jurisdikzioaren bateratzea, eta 4. Zilegitasun efektiborako asmoak.